Vides tiesības

Vides tiesībām tiek piešķirta aizvien lielāka nozīme, un tās ir jāievēro visās nozarēs, tajā skaitā būvniecības procesā, teritorijas plānošanā, enerģētikā, piesārņojošu darbību veikšanā un jebkādā sava nekustamā īpašuma izmantošanā.

 

Papildus biroja Šķiņķis Pētersons advokātu pieredzei būvniecības un teritorijas plānošanas procesā īpaši jāatzīmē arī viņu pieredze saistībā ar atļaujām piesārņojošu darbību veikšanai. Šajā sakarā biroja advokāti ir veiksmīgi snieguši  juridisko palīdzību vienam no lielākajiem stividoru uzņēmumiem, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam, siltumapgādes un koģenerācijas uzņēmumam, kā arī citiem klientiem.

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv