Darbības jomas

Satversmes tiesas process

Satversmes tiesa izskata lietas par normatīvo aktu atbilstību Satversmei vai citām tiesību normām ar augstāku juridisko spēku. Satversmes tiesas process var būt risinājums klienta problēmai tad, kad problēmu rada nevis nepareiza likuma piemērošana, bet gan likums pats par sevi. Tāpat Satversmes tiesa var būt pēdējā institūcija Latvijā, kur meklēt taisnīgumu tad, kad pārējie tiesību aizsardzības līdzekļi ir izsmelti.

 

Satversmes tiesas process ir komplicēts un prasa specifiskas zināšanas konstitucionālajās tiesībās un cilvēktiesībās. Lai sagatavotu pieteikumu Satversmes tiesai, jāveic laikietilpīgs darbs, izpētot likuma izstrādes materiālus, piemērošanas praksi, ārvalstu praksi un dažādus detalizētus jautājumus attiecīgajā nozarē. Biroja Šķiņķis Pētersons advokāti ir vieni no tikai dažiem advokātiem Latvijā ar specializāciju Satversmes tiesas procesā un ir pazīstami kā vadošie profesionāļi šajā jomā.

 

Biroja advokātiem ir bagāta pieredze Satversmes tiesas procesā, pārstāvot klientus daudzās no nozīmīgākajām Satversmes tiesas lietām. Piemēram, viņi ir gatavojuši pieteikumus un pārstāvējuši:

 • kolektīvā pārvaldījuma organizācijas lietā par to objektu sarakstu, par kuriem maksājama autora atlīdzība (2011-17-03);

 • komercbanku lietā par kārtību, kādā pabeidzams maksātnespējas process (2012-25-01);

 • raidorganizāciju lietā par izmaiņām radio programmu valodas lietojumā (2015-15-01);

 • sabiedriskā transporta pārvadātājus lietā par tiesībām uz pakalpojumu sniegšanas rezultātā radušos zaudējumu kompensēšanu (2015-07-03);

 • valūtas maiņas un investīciju dārgmetālu uzņēmumu lietā par Latvijas Bankas noteikumiem attiecībā uz ārvalsts valūtas pirkšanu un pārdošanu (2015-11-03);

 • klientus lietā par kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (2015-19-01);

 • klientu lietā par kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu anulēšanu (2016-06-01);

 • klientus lietā par pašvaldības teritorijas plānojumā ietverto apbūves noteikumu atcelšanu (2016-24-03);

 • būvniecības uzņēmumu lietā par kārtību, kādā tiek atteikts izsniegt industriālās drošības sertifikātu (2017-20-0103);

 • Saeimu lietā par transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācijas pieejamība (2018-18-01);

 • ONDO lietā par ierobežojumiem kredīta kopējām izmaksām patērētājiem (2019-05-01);

 • klientus lietā par Krimināllikumā ietvertās valsts amatpersonas definīcijas skaidrību (2019-22-01);

 • klienti lietā par bērna bioloģiskās mātes partneres tiesībām uz atvaļinājumu pēc bērna piedzimšanas (2019-33-01);

 • klientu lietā par aizliegumu iepriekš sodītai personai ieņemt publiskas personas kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu (2020-18-01);

 • aptieku tīklu Euroaptieka lietā par zāļu reklamēšanas ierobežojumiem (2020-02-0306);

 • Saeimas deputātus lietā par Stambulas konvencijas atbilstību Satversmei (2020-39-02);

 • R. Karginu lietā par ierobežojumu pakārtoto saistību kreditoram saņemt aizdevuma pamatsummas atmaksu no komercsabiedrības, kas saņēmusi valsts atbalstu (2020-49-01);

 • Ikšķiles novada pašvaldību (2020-37-0106), Salas novada pašvaldību (2020-41-0106), Varakļānu novada pašvaldību (2020-45-0106), Rugāju novada pašvaldību (2020-55-0106), Jaunjelgavas novada pašvaldību (2020-58-0106) un Ilūkstes novada pašvaldību (2020-64-0106) lietās par administratīvi teritoriālo reformu.

 

Citās lietās biroja advokāti ir pārstāvējuši ne vien pieteikuma iesniedzējus, bet arī Saeimu un lietā pieaicinātās personas.

 

Ievērojot biroja advokātu pieredzi un zināšanas konstitucionālajās tiesībās, biroja advokāti regulāri gatavo arī dažādus juridiskus atzinumus par esoša vai plānota tiesiskā regulējuma atbilstību Satversmei un tā pilnveidošanas iespējām.