Darbības jomas

Konstitucionālās tiesības un Satversmes tiesas process

Satversmes tiesa izskata lietas par normatīvo aktu atbilstību Satversmei vai citām augstāka juridiska spēka tiesību normām.  Satversmes tiesas procesā klienta problēma var tikt atrisināta tad, ja šo problēmu rada nevis likuma nepareiza piemērošana, bet gan likums pats par sevi. Satversmes tiesa var būt pēdējā institūcija, kur meklēt taisnīgumu tad, kad visi citi nacionālie tiesību aizsardzības līdzekļi ir izsmelti.

 

Satversmes tiesas process ir komplicēts un prasa specifiskas zināšanas konstitucionālo tiesību un cilvēktiesību jomā. Lai sagatavotu pieteikumu Satversmes tiesai, jāveic laikietilpīgs darbs, detalizēti izpētot likuma izstrādes materiālus, piemērošanas praksi, ārvalstu pieredzi un dažādus specifiskus attiecīgās nozares aspektus. Ne vienmēr šis darbs tiek veikts pietiekami kvalitatīvi. To apliecina arī statistika – no visiem gadījumiem, kad Satversmes tiesā iesniegts pieteikums, vairāk nekā 90 procentos gadījumu Satversmes tiesa nemaz nav ierosinājusi lietu. Uzticot pieteikuma sagatavošanas darbu birojam Šķiņķis Pētersons, izredzes tiek ievērojami palielinātas, jo absolūti lielākajā daļā gadījumu, kad pieteikumu gatavojuši biroja advokāti, Satversmes tiesa ir ierosinājusi lietu un visbiežāk arī pieņēmusi klientam labvēlīgu galīgo nolēmumu.

 

Biroja advokātu pieredze Satversmes tiesas procesā ir nenovērtējama. Piemēram, viņi gatavojuši pieteikumus un veiksmīgi pārstāvējuši:

  • kolektīvā pārvaldījuma organizācijas lietā par to objektu sarakstu, par kuriem maksājama autora atlīdzība (2011-17-03);

  • komercbanku lietā par kārtību, kādā pabeidzams maksātnespējas process (2012-25-01);

  • raidorganizāciju lietā par izmaiņām radio programmu valodas lietojumā (2015-15-01);

  • valūtas maiņas un investīciju dārgmetālu uzņēmumu lietā par Latvijas Bankas noteikumiem attiecībā uz ārvalsts valūtas pirkšanu un pārdošanu (2015-11-03);

  • klientus lietā par kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par kriminālprocesa atjaunošanu sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem (2015-19-01);

  • klientu lietā par kārtību, kādā tiek pieņemts lēmums par speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu anulēšanu (2016-06-01);

  • būvniecības uzņēmumu lietā par kārtību, kādā tiek atteikta industriālās drošības sertifikāta izsniegšana (2017-20-0103).

 

Biroja advokāti ir Satversmes tiesā pārstāvējuši ne vien pieteikuma iesniedzējus, bet arī Saeimu un lietā pieaicinātās personas.

 

Biroja advokāti, balstoties uz savu pieredzi un konstitucionālo tiesību zināšanām, gatavo arī dažādus juridiskus atzinumus par tiesību normu atbilstību Satversmei jau pirms tam, kad sakarā ar konkrētajām normām kāds vēršas Satversmes tiesā. Šādi atzinumi var tikt izmantoti likumdošanas procesā, izvērtējot plānotā regulējuma tiesiskumu vai arī pamatojot kādas likumdošanas iniciatīvas ieviešanu vai neieviešanu.

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv