Pirms biroja Šķiņķis Pētersons dibināšanas Mārtiņš Pētersons praktizējis vienā no Baltijas lielākajiem advokātu birojiem, specializējoties Satversmes tiesas procesā, administratīvajā procesā un citās tiesību apakšnozarēs. Vēl pirms tam strādājis Administratīvajā apgabaltiesā.

 

Mārtiņš Pētersons veiksmīgi pārstāvējis klientus visdažādākajās administratīvajās lietās un Satversmes tiesas lietās, kuras bijušas nozīmīgas ne vien attiecīgajiem klientiem, bet arī sabiedrībai kopumā. Klienti augstu vērtē Mārtiņa zināšanas, atsaucību un precizitāti, tādēļ uztic viņam vissarežģītāko lietu vešanu. Nodokļu strīdi, komplicēti teritorijas plānošanas un būvniecības procesi, valsts noslēpuma aizsardzība, farmācijas tiesības – tās ir tikai dažas no jomām, kurās Mārtiņa vestās lietas iezīmējušas būtisku pavērsienu Latvijas juridiskajā praksē. Mārtiņš ir arī daudzu administratīvajām un konstitucionālajām tiesībām veltītu zinātnisku publikāciju autors un tādējādi veicinājis šo tiesību nozaru attīstību Latvijā.

 

Izglītība un dalība organizācijās

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2012)

  • Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2012)

  • Orhūsas universitāte (University of Aarhus, School of Law), Orhūsa, Dānija (2011)

  • Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

Nozīmīgākās lietas

Publikācijas

Mārtiņš Pētersons

martins@skinkispetersons.lv

+371 26709424

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv