Partneris, zvērināts advokāts

Pirms biroja Šķiņķis Pētersons dibināšanas Mārtiņš Pētersons praktizēja vienā no lielākajiem Baltijas advokātu birojiem, specializējoties Satversmes tiesas procesā, administratīvajā procesā un citās tiesību apakšnozarēs. Vēl pirms tam strādāja Administratīvajā apgabaltiesā.

 

Mārtiņš Pētersons ir veiksmīgi pārstāvējis klientus visdažādākajās administratīvā procesa un Satversmes tiesas procesa lietās, kuras ir bijušas nozīmīgas ne vien attiecīgajiem klientiem, bet arī sabiedrībai kopumā.  Mārtiņš ir iekļauts starptautisko advokātu vērtēšanas direktoriju Chambers Europe un Chambers Global reitingos starp vadošajiem tiesvedības advokātiem Latvijā un ir vairākkārt piedalījies kā eksperts tiesvedību jautājumos Pasaules Bankas Grupas pētījumos Doing Business. Mārtiņš ir arī autors vairākām nozīmīgām publikācijām administratīvā procesa un Satversmes tiesas procesa jautājumos.

 

Izglītība un dalība organizācijās

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2012)

  • Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2012)

  • Orhūsas universitāte (University of Aarhus, School of Law), Orhūsa, Dānija (2011)

  • Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

Nozīmīgākās lietas

Publikācijas

Mārtiņš Pētersons

martins@skinkispetersons.lv

+371 26709424