Mārtiņš Daģis

Zvērināts advokāts

Mārtiņš Daģis specializējas publisko iepirkumu tiesībās, kā arī ar administratīvajām un konstitucionālajām tiesībām saistītos jautājumos. Mārtiņš guvis ievērojamu pieredzi, pārstāvot klientus gan dažādās iestādēs, gan tiesās.

 

Mārtiņš Daģis iepriekš praktizējis vienā no lielākajiem Baltijas advokātu birojiem. Vēl pirms tam Mārtiņš padziļināti apguva administratīvo tiesību specifiku, strādājot par tiesneša palīgu Administratīvajā apgabaltiesā. Praksē gūtā pieredze ļauj Mārtiņam veiksmīgi pārstāvēt klientu intereses komplicētos administratīvā procesa strīdos, Satversmes tiesas procesā, kā arī konsultēt un pārstāvēt gan pasūtītājus, gan piegādātājus dažādās iepirkuma procedūrās.

 

Izglītība un dalība organizācijās

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2015)

  • Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2012)

  • Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

Nozīmīgākās lietas

Publikācijas