Palīdzība likumdošanas procesā

No tiesvedības Satversmes tiesā var izvairīties, panākot grozījumus normatīvajos aktos, kuri rada personai tās tiesību aizskārumu. Biroja advokāti palīdz izstrādāt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos un to pamatojumu, kā arī sniedz juridisko palīdzību normatīvo aktu grozījumu virzībai.

 

Biroja advokātiem ir vērā ņemama pieredze visdažādākās nozares regulējošu normatīvo aktu izstrādē un analīzē. Piemēram, biroja advokāti kā eksperti piedalījušies pētījumā par nepieciešamajiem normatīvo aktu pilnveidojumiem saistībā ar kompensācijām īpašniekiem, kuru tiesības tiek skartas, īstenojot projektu Rail Baltica, kā arī atzinuma sagatavošanā par Eiropas Savienības vides direktīvu ieviešanu Latvijas tiesiskajā regulējumā. Biroja advokāti sagatavojuši atzinumu par tā sauktā nolikto atslēgu principa ieviešanu maksātnespējas procesā, un šis atzinums tika izmantots, izvērtējot iespēju ieviest minēto principu Latvijā. Tāpat biroja advokāti ir ilgstoši pārstāvējuši farmācijas uzņēmumus saistībā ar plānotām normatīvo aktu izmaiņām un pašas industrijas likumdošanas iniciatīvām.

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv