IMG_0771b.jpg

Liene Šķiņķe

Zvērināta advokāte

Pirms pievienošanās Zvērinātu advokātu birojam “Šķiņķis Pētersons” Liene Šķiņķe praktizēja vienā no vadošajiem Baltijas advokātu birojiem. Lienes līdzšinējā darba pieredze galvenokārt ir saistīta ar strīdu risināšanu, sabiedrību tiesībām un komerctiesībām, banku darbību un finanšu jomu, maksātnespējas procesu un restrukturizāciju, kā arī kriminālprocesu, pārstāvot klientu intereses balto apkaklīšu noziegumos.

 

Liene apvieno advokātu birojā gūtās zināšanās juridiski komplicētās lietās ar pieredzi, kuru ieguvusi strādājot kredītiestādē, sniedzot atbalstu augstākā līmeņa vadībai, pārstāvot uzņēmuma intereses attiecībās ar regulatoriem, korporatīvos jautājumos un tiesvedību procesos, tai skaitā starptautiskā šķīrējtiesā. Līdz ar ko Lienei ir plaša pieredze izaicinošu biznesa jautājumu risināšanā.

 

Savu redzējumu jurisprudencē Liene ir papildinājusi ar studijām un praksi Vācijā. Liene specializējas sabiedrību un komercstrīdu risināšanā, korporatīvās pārvaldības un atbilstības jautājumos, kā arī regulētajās jomās. Liene advokatūrā darbojas no 2015. gada.

Izglītība un dalība organizācijās

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (2015)

  • Profesionālais maģistra grāds, kvalifikācija jurists, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

  • Brēmenes Universitātes Juridiskā fakultāte, Erasmus apmaiņas programa, Vācija (2009-2010)

  • Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2008)

 

Nozīmīgākās lietas

Publikācijas