Intelektuālā īpašuma tiesības

Intelektuālā īpašuma tiesības aptver tādus jautājumus kā preču zīmes, patenti un autortiesības. Biroja advokātiem ir pieredze gan preču zīmju reģistrācijas jautājumos, gan ar preču zīmju pārkāpumiem saistītā tiesvedībā. Tāpat biroja advokāti konsultē un pārstāv klientus gan ar patentu tiesību, gan autortiesību strīdiem saistītos tiesvedības procesos.

 

Biroja advokāti juridisko palīdzību ar intelektuālā īpašuma tiesībām saistītos jautājumos snieguši, piemēram, kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, starptautiskiem farmācijas uzņēmumiem, dizaina aģentūrai un citiem klientiem.

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv