_MG_3649.jpg

Ilze Vadzīte

ilze@skinkispetersons.lv

+371 27878585

Zvērināta advokāte

Ilze Vadzīte advokatūrā strādā jau kopš 2010. gada. Pirms pievienošanās Zvērinātu advokātu birojam “Šķiņķis Pētersons” Ilze strādāja kā individuāli praktizējoša zvērināta advokāte, un viņas gūtā darba pieredze bija saistīta ar dažādām tiesību nozarēm, tai skaitā civiltiesībām, komerctiesībām un administratīvām tiesībām, bet pamata specialitātes ir nekustamie īpašumi un būvniecība. Kopš 2009. gada Ilze darbojas kā šķīrējtiesnese un ir šķīrējtiesas priekšsēdētāja Citadeles šķīrējtiesā.

Izglītība un dalība organizācijās

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2010)

  • Citadeles šķīrējtiesas priekšsēdētāja, šķīrējtiesnese (kopš 2009)

  • Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

  • Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2008)

  • Advokatūras Normatīvo aktu grozījumu komisijas darba grupas dalībniece (2010-2012)

  • Zvērināta advokāta Bruno Mača birojs, zvērināta advokāta palīdze (2010-2013)

  • Juridiskais birojs G&G, juriste (2008-2010)

  • Rīgas bāriņtiesa, Ārlietu un samierināšanas lietu pārvalde – jurists mediants (2007-2008)

  • EU Twinning project, Dispute Resolution System and provision of Training for legal practitioners - mediācija, (2007)