_MG_3649.jpg

Ilze Vadzīte

ilze@skinkispetersons.lv

+371 27878585

Zvērināta advokāte

Ilze Vadzīte ir advokāte kopš 2010. gada ar plašu pieredzi nekustamo īpašumu, būvniecības un teritorijas plānošanas jomā, kas ir viņas galvenā specialitāte. Tāpat Ilze konsultē un sniedz juridisko palīdzību uzņēmējdarbības un biedrību darbības jautājumos, sarežģītu civiltiesisko jautājumu un strīdu risināšanā, tai skaitā attiecībā uz starptautiskiem darījumiem.

Ilze sniedz juridisko palīdzību klientiem civilprocesā un administratīvajā procesā, kā arī maksātnespējas procesā un jautājumos par noziedzīgi iegūtu līdzekļu iesaldēšanu.  

Pirms pievienošanās Zvērinātu advokātu birojam “Šķiņķis Pētersons” Ilze strādāja kā individuāli praktizējoša zvērināta advokāte. Tas ļāvis gūt neatsveramu praktisko pieredzi problēmu risināšanā un atbalsta sniegšanā klientam situācijās, kad klienta vajadzības neskar tikai kādu šauru tiesību jautājumu, bet nepieciešams stratēģisks, plānveida risinājums, kas vienlaicīgi skar dažādas tiesību nozares.

 

Kopš 2009. gada Ilze darbojas kā šķīrējtiesnese un ir šķīrējtiesas priekšsēdētāja Citadeles šķīrējtiesā.

Izglītība un dalība organizācijās

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija (kopš 2010)

  • Citadeles šķīrējtiesas priekšsēdētāja, šķīrējtiesnese (kopš 2009)

  • Maģistra grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2010)

  • Bakalaura grāds tiesību zinātnēs, Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija (2008)

  • Advokatūras Normatīvo aktu grozījumu komisijas darba grupas dalībniece (2010-2012)

  • Zvērināta advokāta Bruno Mača birojs, zvērināta advokāta palīdze (2010-2013)

  • Juridiskais birojs G&G, juriste (2008-2010)

  • Rīgas bāriņtiesa, Ārlietu un samierināšanas lietu pārvalde – jurists mediants (2007-2008)

  • EU Twinning project, Dispute Resolution System and provision of Training for legal practitioners - mediācija, (2007)