Starptautiskās cilvēktiesības

Cilvēktiesības nosaka pašus galvenos principus, kuras valstīm un to iestādēm jāievēro pret privātpersonām - fiziskām un arī juridiskām personām. Ja cilvēktiesību ievērošanu nav izdevies panākt ar Latvijā pieejamajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, iebildumus par to var izteikt arī starptautiskajām cilvēktiesību aizsardzības institūcijām, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesai, ANO Cilvēktiesību komitejai vai saistībā ar Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpumiem – Eiropas Komisijai.

 

Biroja advokātiem ir nozīmīga pieredze, gatavojot sūdzības un pārstāvot klientus Eiropas Cilvēktiesību tiesā visdažādākajās jomās, ietverot gan civillietas, gan krimināllietas, gan administratīvās lietas. Biroja advokāti ir arī pārstāvējuši klientu klātienē Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdē. Tāpat biroja advokāti ir pārstāvējuši klientus arī Eiropas Savienības Tiesas procesā.