Starptautiskās cilvēktiesības

Cilvēktiesības nosaka pašus galvenos principus, kas valstīm un to iestādēm jāievēro rīcībā pret privātpersonām – fiziskajām un arī juridiskajām personām. Nepieciešamība ievērot cilvēktiesības var būt strīda priekšmets dažādos procesos – kriminālprocesā, administratīvajā procesā, Satversmes tiesas procesā, dažkārt arī civilprocesā. Ja cilvēktiesību ievērošanu nav izdevies panākt ar Latvijā pieejamiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, iebildumus sakarā ar to var izteikt starptautiskajām cilvēktiesību aizsardzības institūcijām, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību tiesai, ANO Cilvēktiesību komitejai vai – Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpuma gadījumā – Eiropas Komisijai.

 

Biroja advokāti ir uzkrājuši nozīmīgu pieredzi, gatavojot sūdzības Eiropas Cilvēktiesību tiesai un pārstāvot tajā savus klientus visdažādākajās lietās – gan civillietās, gan krimināllietās, gan administratīvajās lietās, ir pārstāvējuši klientu klātienē Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas sēdē, turklāt pārstāvējuši klientus ne vien lietās par Latvijas, bet arī lietās par citu Eiropas Cilvēka tiesību un brīvību aizsardzības konvencijas dalībvalstu pārkāpumiem.

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv