Civiltiesības un tiesvedība

Biroja advokāti ir veduši un arī šobrīd ved vairākas tiesvedības, kas saistītas ar strīdiem starp uzņēmumiem un privātpersonām. Civiltiesības aptver visdažādākos jautājumus, un civiltiesiskie strīdi mēdz rasties jebkurā no tiem. Biroja advokātiem ir pieredze zaudējumu piedziņas lietās, strīdos starp uzņēmumu dalībniekiem un akcionāriem, intelektuālā īpašuma strīdos un citos civiltiesiska rakstura strīdos. Šādās lietās biroja advokāti ir pārstāvējuši, piemēram, mūzikas festivālu un pasākumu organizatorus, kolektīvā pārvaldījuma organizācijas, starptautiskus farmācijas uzņēmumus, dizaina aģentūru, sporta profesionālo organizāciju un citus klientus.

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv