Būvniecība un teritorijas plānošana

Teritorijas plānošanas procesā tiek izstrādāts teritorijas plānošanas dokuments – teritorijas plānojums, lokālplānojums vai detālplānojums, kas ir pamats turpmāko būvniecības ieceru īstenošanai konkrētajā teritorijā. Savukārt būvniecības procesa ietvaros tiek saņemta būvatļauja un izpildīti visi citi konkrētas būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamie priekšnoteikumi.

 

Biroja Šķiņķis Pētersons specializācija Satversmes tiesas procesā un administratīvajā procesā nodrošina to, ka šā biroja advokāti spēj sniegt klientiem visefektīvāko un kompetentāko palīdzību gan teritorijas plānošanas, gan būvniecības procesā, citstarp palīdzot sagatavot dažādus dokumentus, un pārstāvēt klientus ar teritorijas plānošanu un būvniecību saistītajās iestādēs, kā arī tiesā. Biroja advokāti ir veiksmīgi palīdzējuši īstenot būvniecības ieceres gan fiziskajām personām, gan dažādu nozaru uzņēmumiem, piemēram, lielveikalu tīkliem, medicīnas ierīču ražotājiem un citiem klientiem. Biroja advokāti snieguši palīdzību dažādu jautājumu risināšanā arī vadošajiem būvniecības uzņēmumiem.

 

Turklāt birojs Šķiņķis Pētersons sniedz juridisko palīdzību arī visdažādākajos citos ar nekustamo īpašumu saistītos jautājumos, piemēram, nomas un īres, kā arī privatizācijas jautājumos.

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv