Modern Structure

Artūrs Šuspāns

arturs@skinkispetersons.lv

+371 22353154

Jurista palīgs

Zvērinātu advokātu biroja Šķiņķis Pētersons komandai pievienojies jurista palīgs Artūrs Šuspāns. Artūrs studē Latvijas Universitātes profesionālajā maģistra studiju programmā “Tiesību zinātne”. Viņa ikdienas darba pienākumos birojā ietilpst dažādu juridisku projektu un dokumentu izstrāde ar nepieciešamās informācijas un tiesu prakses izpēti, kā arī dažādu juridisku tēmu apkopojumu sagatavošana.

  

Izglītība un dalība organizācijās

  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē, Latvijas Universitāte (2019 - 2022)

  • "Jurista Vārda" 16. pētniecisko darbu konkursa dalībnieks (2021)

  • ZAB Sorainen studentu akadēmijas dalībnieks (2020-2021)

  • XXII Prof. K. Dišlera konstitucionālo tiesību tiesas procesa izspēle (2020)

  • Tukuma Raiņa ģimnāzija (2019)

Publikācijas

  • Šuspāns A. Citas lietas no defektīvas lietas pirkuma nošķiršana. Jurista Vārds, 05.07.2022., Nr. 27 (1241)