Valsts pārvalde un administratīvais process

Administratīvā procesa ietvaros īstenojas privātpersonu attiecības ar valsts un pašvaldību iestādēm un citām institūcijām, kuras apveltītas ar publisku varu. Administratīvais process notiek gan iestādēs, gan administratīvajās tiesās un aptver ļoti dažādas jomas, piemēram, regulētās nozares, būvniecības procesu, konkurences tiesības, publiskos iepirkumus, nodokļu tiesības, pabalstus un sociālās tiesības, vides tiesības, enerģētiku, dažādu licenču un atļauju izsniegšanas un anulēšanas procesus utt. Administratīvā procesa pamatprincipi visās minētajās jomās neatkarīgi no to specifikas ir vienādi.

 

Biroja Šķiņķis Pētersons advokātu ikdienas darbs ir saistīts ar klientu pārstāvēšanu visdažādākajos administratīvā procesa kārtībā risināmos strīdos gan iestādē, gan tiesā, un šajā jomā viņi tiek atzīti kā vieni no pieredzes bagātākajiem un spēcīgākajiem advokātiem Latvijā. Viņi ir snieguši un sniedz palīdzību administratīvajā procesā klientiem, kuri darbojas visdažādākajās nozarēs, piemēram, valūtas maiņas uzņēmumiem, lielveikalu tīkliem, energoapgādes komersantiem, metāla izstrādājumu izplatītājam, būvniecības uzņēmumiem, aptieku tīkliem un citiem klientiem. Turklāt biroja advokāti ir sekmīgi pārstāvējuši arī dažādas atbildētājas pusē pieaicinātās iestādes.

 

Zvērinātu advokātu birojs Šķiņķis Pētersons

+371 66077600 birojs@skinkispetersons.lv, Baznīcas iela 9/11-4 Rīga, LV-1010, Latvija www.skinkispetersons.lv