Zvērinātu advokātu birojs

ar specializāciju

Satversmes tiesas procesā,

Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesā

un administratīvajā procesā